22.7.14

Σκέψη για την ημέρα
Αυτός που είναι δωρητής, έχει την προσοχή του συνεχώς 
 στο να προσφέρει πλήρως.
Όταν το σύστημα στο οποίο εργάζομαι δεν μου επιτρέπει να ωφελήσω όσο περισσότερο μπορώ τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μου ή τους στερεί από τα φυσικά τους δικαιώματα, έχω την τάση να αντιδρώ αρνητικά. Συνηθίζω να αναστατώνομαι, κάτι  που δεν βοηθά κανέναν από εμάς.

Λύση: Όταν θυμάμαι και διατηρώ την επίγνωση ότι είμαι ένας δωρητής, αντί να διαμαρτύρομαι για τους περιορισμούς που η κοινωνία ή οι άνθρωποι γύρω μου επιβάλλουν, συνεχίζω να δίνω σε αυτούς που βρίσκονται γύρω μου κάτι που θα τους κάνει ευτυχισμένους. Αυτό θα μπορούσε να έχει τη μορφή ευγενικών και υποστηρικτικών λόγων ή τουλάχιστον ενός χαμόγελου κατανόησης.  Όταν δίνω με αυτό τον τρόπο, αυτό θα ελευθερώσει τους άλλους από αρνητικές σκέψεις.


No comments:

Post a Comment