6.7.14

Σκέψη για την ημέραTo να είσαι ένας δωρητής σημαίνει να βιώνεις σταθερή ευτυχία
Μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε καταστάσεις στις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε τους άλλους ευτυχισμένους ακόμη κι αν κάνοντας αυτό παραμελούμε τον εαυτό  μας και βιώνουμε λύπη. Συχνά κάνουμε πράγματα χάριν των άλλων μολονότι αυτό είναι δύσκολο. Κι αν αυτό το δώρο μας δεν αναγνωρίζεται ή δεν εκτιμάται συνηθίζουμε να εκνευριζόμαστε.

Λύση: Θα βιώνω μεγαλύτερη ευτυχία εάν δίνω χωρίς να περιμένω τίποτε σε αντάλλαγμα. Χρειάζεται να μάθω να δίνω με σοφία. Όταν δίνω με αγνή καρδιά, θα βιώνω ευτυχία και θα κάνω κι εκείνους που βρίσκονται γύρω μου ευτυχισμένους.
No comments:

Post a Comment