8.7.14

Σκέψη για την ημέρα

Ο δείκτης της αλλαγής είναι να έχουμε καλύτερη σχέση 
 με τους άλλους.
Η αλλαγή ή η  πρόοδος για εμάς είναι συνήθως επιτυχία οικονομική, κοινωνική ή φήμη.  Αυτό όμως συχνά δεν δίνει έναν ακριβή δείκτη της αλλαγής που λαμβάνει χώρα μέσα μας.

Λύση: Η πραγματική αλλαγή μπορεί να μετρηθεί με την ποιότητα της αλληλεπίδρασης μου με τους άλλους. Όσο περισσότερο προοδεύω, τόσο περισσότερο μπορώ να διαπιστώσω ότι η σχέση μου με τους άλλους γίνεται καλύτερη. Οι άλλοι θα είναι ευχαριστημένοι με την πρόοδό μου και από εμένα.

No comments:

Post a Comment