12.8.14

Σκέψη για την ημέρα
Το να φέρνω ισότητα σε ό,τι καταλαβαίνω, επιθυμώ και κάνω σημαίνει να είμαι πραγματικά επιτυχής.
Αν και η κατανόηση μου του σωστού και του λάθους είναι πραγματικά καλή, δεν μπορώ συνήθως να είμαι ή να αισθάνομαι επιτυχής. Αυτό συμβαίνει γιατί παρατηρώ μια αναντιστοιχία ανάμεσα στο τι ξέρω και στο τι θέλω. Γι 'αυτό και δεν είμαι σε θέση να βάλω τη γνώση σε πράξη.

Λύση: Χρειάζεται να γίνει από μέρους μου συνειδητή προσπάθεια για να συγκρίνω και να δω τι είναι καλύτερο για μένα - αυτό που ξέρω ότι είναι σωστό ή αυτό που νιώθω ότι θέλω. Όταν συγκρίνω με αυτό τον τρόπο, θα μπορώ να αλλάξω τις επιθυμίες μου σε συνάρτηση με το σωστό. Όταν αυτά τα δύο ταιριάζουν, θα είμαι σε θέση να τα βάλω στην πράξη. Έτσι θα είμαι επιτυχής.


No comments:

Post a Comment