5.8.14

Σκέψη για την ημέρα

Αυτός που έχει ικανοποίηση δεν αναστατώνεται 
ούτε αναστατώνει τους άλλους.
Πολλές φορές διαπιστώνω ότι τα λόγια, οι πράξεις ή η συμπεριφορά μου αναστατώνουν τους άλλους παρόλο που δεν θέλω να τους πληγώσω. Εγώ φαίνεται να είμαι πολύ χαρούμενος με την κατάσταση ενώ οι άλλοι δεν είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να κατανοήσω την αιτία για αυτό και θεωρώ ότι οι άλλοι είναι παράλογοι.

Λύση: Χρειάζεται να ελέγξω τον εαυτό μου όταν οι άλλοι αναστατώνονται  με μένα. Θα πρέπει να καταβάλω προσπάθεια για να ελέγχω και να αλλάζω τον εαυτό μου συνεχώς έτσι ώστε να είμαι σε θέση να προχωρώ ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρόνου. Αυτό είναι αυτό που θα φέρει πραγματική ικανοποίηση – τέτοια ικανοποίηση ώστε δεν θα είμαι ούτε εγώ αναστατωμένος ούτε θα αναστατώνω τους άλλους.
No comments:

Post a Comment