7.8.14

Σκέψη για την ημέρα
Αυτός που είναι ελεύθερος από προσδοκίες 
είναι συνεχώς χαρούμενος.
Συνήθως γρήγορα αντιλαμβάνομαι τις δικές μου επιθυμίες και συνειδητοποιώ ότι οι επιθυμίες δίνουν λύπη. Γι 'αυτό και κάνω προσπάθεια για να τις ξεπεράσω. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν είμαι σε θέση να αναγνωρίσω τις προσδοκίες που έχω από τους άλλους ανθρώπους, οι οποίες καταστρέφουν τη χαρά μου. Οι προσδοκίες μου από τους άλλους με εμποδίζουν να επιφέρω μια θετική αλλαγή στον εαυτό μου.

Λύση: Χρειάζεται να αναγνωρίσω ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό με τις δικές του μοναδικές ιδιαιτερότητες και αξίες. Όταν αναγνωρίζω αυτή τη μοναδικότητα δεν θα περιμένω οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται σύμφωνα με αυτό που εγώ αισθάνομαι ότι είναι σωστό, αλλά θα τους σέβομαι για αυτό που είναι. Έτσι θα είμαι σε θέση να είμαι συνεχώς χαρούμενος.
No comments:

Post a Comment