28.9.14

Σκέψη για την ημέρα


Με το να θεωρείς τα προβλήματα ότι είναι ένα παιχνίδι 
μπορείς να προχωράς μπροστά με αναλαφρότητα
Ακόμα κι όταν το πιο δύσκολο πρόβλημα έρχεται στον δρόμο μου είμαι σε θέση να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου όταν καταλάβω τη σημασία αυτού που συμβαίνει. Επειδή ποτέ δεν βιώνω υποταγή στο πρόβλημα, είμαι πάντα ένας κύριος.

Λύση: Όταν αντιλαμβάνομαι ότι τα προβλήματα είναι απλά ένα παιχνίδι, είμαι σε θέση να παίξω εξωτερικά ό, τι μέρος έχω ενώ εσωτερικά βιώνω αναλαφρότητα γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το μέρος που πρέπει να παίξω. Μου είναι εύκολο να κατανοήσω τη σημασία του μέρους που παίζω και να παραμένω ευτυχισμένος.

No comments:

Post a Comment