29.9.14

Σκέψη για την ημέρα


To να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη των πράξεων του, 
του επιτρέπει να αναπτυχθεί
 Είναι εύκολο να κατηγορούμε τους άλλους ή τις καταστάσεις για τις δυσκολίες. Αν όμως ψάχνουμε συνεχώς για δικαιολογίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για να στηρίξουμε την προσωπική μας ανάπτυξη. Η ζωή γίνεται μια συνεχής πάλη κι εμείς αρχίζουμε να νιώθουμε δεσμευμένοι από τις καταστάσεις.

Λύση: Όταν έχω επίγνωση της προσωπικής μου ανάπτυξης, έχω επίγνωση των σκέψεων, συναισθημάτων και αισθημάτων μου και κατανοώ με ποιόν τρόπο αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου. Μετά είμαι σε θέση να αναλάβω την ευθύνη των επιλογών και πράξεων μου. Δεν είμαι άλλο πια δεσμευμένος από καμιά κατάσταση και αρχίζω να νιώθω ελεύθερος.
No comments:

Post a Comment