17.10.14

Σκέψη για την ημέραTo να είσαι ελεύθερος από ανησυχία σημαίνει 
να έχεις τη δύναμη να αλλάξεις το αρνητικό σε θετικό
Είναι εύκολο να ανησυχούμε σχετικά με κάτι όταν δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Γινόμαστε αδύναμοι στο να σκεφτούμε λογικά και η λύση θάβεται σε ένα βουνό ανησυχίας.

Λύση: Όταν είμαι ελεύθερος από ανησυχία, μπορώ να επικεντρωθώ στο να βρω αμέσως λύση αντί να επικεντρώνομαι στο ίδιο το πρόβλημα. Αυτή η εσωτερική σιωπή δίνει ένα αίσθημα δύναμης, το οποίο με μεταμορφώνει σε ένα δευτερόλεπτο και μόνο η καλοσύνη απορροφάται

No comments:

Post a Comment