9.10.14

Σκέψη για την ημέρα


Aυτό που δίνουμε είναι αυτό που λαμβάνουμε
Συνήθως περιμένουμε από τους άλλους να είναι καλοί προς εμάς, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με τον ίδιο τρόπο. Οι άνθρωποι όμως δεν συμπεριφέρονται πάντα με έναν θετικό τρόπο. Παρά τις καλύτερες προθέσεις μας, ούτε κι εμείς είμαστε πάντα σταθεροί στον τρόπο με τον οποίο μεταχειριζόμαστε τους άλλους και αυτό συχνά οδηγεί σε σύγχυση και 'πληγωμένα' συναισθήματα.

Λύση: Χρειάζεται να καταλάβω ότι οτιδήποτε δίνω θα γυρίσει πίσω σε μένα. Εάν προβάλλω γαλήνη και ευτυχία προς εκείνους που βρίσκονται γύρω μου, θα τη λάβω πίσω. Αλλά αυτό  δεν θα πρέπει να είναι τεχνητό (σε επίπεδο λόγων και πράξεων μόνο) ούτε χωρίς συνέπεια. Όταν μπορώ να δώσω χωρίς να περιμένω τίποτε ως ανταμοιβή, αυτό που δίνω θα επιστρέψει σε μένα με έναν φυσικό τρόπο.

No comments:

Post a Comment