24.10.14

Σκέψη για την ημέρα


Το να είσαι υπεύθυνος σε κάθε περίσταση 
σημαίνει να είσαι συνεχώς ακριβής
Πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη ή στους άλλους. Συνηθίζουμε να φροντίζουμε τα μεγάλα πράγματα και γινόμαστε απρόσεκτοι σχετικά με τα μικρά. Όταν αφήνουμε τα πράγματα να τα φροντίσουν οι άλλοι, αυτοί μπορεί να μην το κάνουν, μετά εμείς δυσαρεστούμαστε –ακόμη κι αν δεν τους έχουμε επίσημα αναθέσει αυτό το καθήκον.

Λύση: Όταν αναγνωρίζω ότι είμαι απόλυτα υπεύθυνος για κάποιο έργο και ότι χρειάζεται να επιβλέπω και τα μεγάλα πράγματα και τα μικρά, θα σταματήσω να είμαι απρόσεκτος. Θα δηλώσω με υπευθυνότητα ότι θα φροντίζω κάθε θέμα μέχρι το τέλος. Αυτό θα φέρει ακρίβεια στα καθήκοντα μου και θα με κάνει ικανό να αναθέτω και στους άλλους.

No comments:

Post a Comment