8.11.14

Σκέψη για την ημέρα


Το να είσαι προετοιμασμένος για τα τεστ της ζωής 
σημαίνει να είσαι σοφός.
Συνήθως προετοιμαζόμαστε για τα τεστ της ζωής μόνο αφού έρθουμε αντιμέτωποι με αυτά. Μετά παρόλο που προσπαθούμε σκληρά δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε πλήρως και δυσκολευόμαστε να βιώσουμε πρόοδο. Το να προλαμβάνουμε και να είμαστε καλά προετοιμασμένοι από πριν σημαίνει να χρησιμοποιούμε τις εσωτερικές μας πηγές καλά.

Λύση: Για να μπορώ να μετακινούμαι μπροστά σταθερά χρειάζεται να προετοιμάζομαι καλά προκαταβολικά. Μπορώ να το κάνω αυτό μόνο όταν συνεχίζω να μαθαίνω από όλες τις παρελθοντικές μου εμπειρίες. Με αυτή την εσωτερική προετοιμασία μπορώ να αντιμετωπίσω όλα τα τεστ της ζωής. Έχω όλα τα όπλα που χρειάζομαι για να ασχοληθώ με την παρούσα κατάσταση.

No comments:

Post a Comment