26.12.14

Σκέψη για την ημέρα


Αυτός που είναι ευτυχισμένος με τον εαυτό του 
μπορεί να κάνει και τους άλλους ευτυχισμένους
Ο περισσότερος από τον χρόνο μας πηγαίνει στο να ευχαριστήσουμε τους άλλους και να τους κάνουμε ευτυχισμένους. Συχνά, παρά τις προσπάθειες μας, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι δεν εκτιμούν αυτό που έχουμε κάνει. Όταν έχουμε προσπαθήσει σκληρά να ευχαριστήσουμε κάποιον, αισθανόμαστε αποκαρδιωμένοι και αναστατωμένοι.

Λύση: Οτιδήποτε κάνω είναι για τον εαυτό μου. Όταν αναγνωρίσω αυτό το γεγονός, ποτέ δεν θα κάνω κάτι απλά για να ευχαριστήσω τους άλλους. Όταν είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια που καταβάλλω, ποτέ δεν θα εξαρτώμαι από την αναγνώριση των άλλων για αυτό που έχω κάνει. Όταν απολαμβάνω κάθε τι που κάνω θα είμαι αληθινά ευτυχισμένος. Όσο πιο ικανοποιημένος είμαι, τόσο οι άλλοι θα αρχίσουν να εκτιμούν την προσπάθεια μου. 
No comments:

Post a Comment