28.12.14

Σκέψη για την ημέραTo να ελέγχει κάποιος τον εαυτό του σημαίνει 
να έχει κάθε τι υπό έλεγχο
Όταν τα πράγματα πάνε στραβά, η πρώτη μας σκέψη είναι συχνά σχετικά με το να ελέγξουμε τις καταστάσεις ή τους ανθρώπους που εμπλέκονται. Από τη στιγμή όμως που ούτε οι καταστάσεις ούτε οι άνθρωποι είναι στα χέρια μας δεν υπάρχει επιτυχία εγγυημένη με αυτόν τον τρόπο σκέψης, ο οποίος αυξάνει μόνο την αρνητικότητα.

Λύση: Αντί να προσπαθώ να ελέγξω κάτι επάνω στο οποίο δεν έχω κανένα έλεγχο, χρειάζεται να αρχίσω με τον εαυτό μου. Όσο πιο πολύ μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου με σταθερή προσοχή, έλεγχο και αλλαγή τόσο περισσότερο θα έχω κάθε τι  υπό έλεγχο.No comments:

Post a Comment