4.12.14

Σκέψη για την ημέρα


Όταν είστε πλήρεις θα ξεχειλίζετε και θα είστε σε θέση 
να φέρετε όφελος στους άλλους.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ελέγξτε αν είστε σε θέση να είστε ένας δωρητής. Επίσης, όταν οι άλλοι αναζητούν υποστήριξη από εσάς και δεν είστε σε θέση να δώσετε αυτό που περιμένουν, ελέγξτε αν ο δικός σας θησαυρός είναι πλήρης.

Λύση: Κρατήστε την σκέψη κάθε μέρα ότι χρειάζεται να είστε ένας δωρητής. Για να είστε ένας δωρητής, συνεχίστε να γεμίζετε το δικό σας θησαυροφυλάκιο. Συνεχίστε να γεμίζετε τον εαυτό σας με όλα αυτά που παίρνετε κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας.
No comments:

Post a Comment