14.2.15

Σκέψη για την ημέρα

Το να αλλάζει κάποιος τη στάση του σημαίνει 
να αλλάζει τον κόσμο

Όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη σχέση δεν μπορούμε να σκεφτούμε για εκείνο το άτομο με έναν θετικό τρόπο. Η αρνητική στάση μας δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αρνητικότητας από την οποία είναι δύσκολο να απαλλαγούμε. Αυτό κάνει τη σχέση και την κατάσταση χειρότερη.

Λύση: Ο μόνος τρόπος για να βελτιώσω μια σχέση είναι να δημιουργήσω ένα θετικό περιβάλλον αλλάζοντας τη στάση μου προς εκείνο το άτομο. Αυτή η σιωπηλή αλλαγή μέσα μου δημιουργεί μια θετική επίδραση στους ανθρώπους μέσα από αιθέριους κραδασμούς. Προσαρμόζοντας τη στάση μου δημιουργώ έναν πιο όμορφο κόσμο για τον εαυτό μου και τους άλλους, όπου η παρουσία μου έχει μια θετική επίδραση στους ανθρώπους.
No comments:

Post a Comment