7.2.15

Σκέψη για την ημέρα


Μπορείτε να λάβετε συνεργασία από τους άλλους, 
όταν έχετε έναν σαφή στόχο.

Όταν κάνετε κάτι με μια ξεκάθαρη εικόνα στον νου σας οι άλλοι θα συνεργαστούν μαζί σας με έναν φυσικό τρόπο. Αν δεν είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε και γιατί το κάνετε δεν θα είστε σε θέση να λάβετε τη συνεργασία τους.

Λύση: Όταν θέλετε τη συνεργασία των άλλων σε  ό, τι κάνετε βεβαιωθείτε ότι είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε. Να είστε ξεκάθαροι στον νου σας για το τι θέλετε να πετύχετε και θα διαπιστώσετε ότι οι άλλοι θα σας βοηθήσουν.






No comments:

Post a Comment