2.2.15

Σκέψη για την ημέρα

Όταν είστε ικανοποιημένοι μπορείτε να δίνετε την εμπειρία της ικανοποίησης και στους άλλους.

Κάθε μέρα ελέγχετε εάν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που κάνετε. Επίσης, ελέγχετε αν και οι άλλοι είναι ικανοποιημένοι με αυτό που κάνετε στη ζωή σας. Αν υπάρχει η εμπειρία της ικανοποίησης μέσα σας οι άλλοι θα είναι ικανοποιημένοι με εσάς.

Λύση: Στο τέλος κάθε ημέρας, κάντε μια λίστα στον νου σας με όλα όσα έχετε πετύχει αυτή την ημέρα, με τα πράγματα που είστε ευχαριστημένοι. Αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να είστε ικανοποιημένοι ακόμη και κατά τη διάρκεια κάποιας φάσης που τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ομαλά, επειδή θα είστε σε θέση να δείτε και τη θετική πλευρά.
No comments:

Post a Comment