8.2.15

Σκέψη για την ημέρα
Όταν ο καθένας εργάζεται προς μια κοινή αποστολή 
η συνεργασία γίνεται εύκολη.

Για να έχετε τη συνεργασία των άλλων θα πρέπει να μοιραστείτε μαζί τους τόσο την εργασία όσο και τις πληροφορίες σχετικά με αυτήν. Όταν μιλάτε για τα κίνητρά σας χρησιμοποιώντας εύκολη και απλή γλώσσα, ο καθένας μπορεί να καταλάβει και να αισθανθεί ένα μέρος του συνόλου και θα συμβάλει κάνοντας ό ,τι καλύτερο μπορεί.

Λύση: Σε κάθε νέο έργο που αναλαμβάνετε βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον καθένα που σχετίζεται με την εργασία αυτή για όλες τις λεπτομέρειες. Ακόμη και οι μικρότερες λεπτομέρειες όταν ανακοινώνονται στους άλλους βοηθούν στο να δώσουν προτεραιότητα και  να κάνουν ό, τι καλύτερο μπορούν για το έργο αυτό.
No comments:

Post a Comment