9.2.15

Σκέψη για την ημέραΑν κοιτάζετε τις ιδιαιτερότητες του καθένα μπορείτε εύκολα 
να συνεργαστείτε μαζί τους και να λάβετε τη συνεργασία τους.

Κάθε άτομο έχει κάτι το ιδιαίτερο. Αν αποκτήσετε τη συνήθεια να βλέπετε αυτές τις ιδιαιτερότητες, θα διαπιστώσετε ότι οι άλλοι είναι σε θέση να σχετίζονται μαζί σας με βάση αυτές τις ιδιαιτερότητες και εσείς θα μπορείτε εύκολα να λάβετε τη συνεργασία τους.

Λύση: Σκεφτείτε ένα άτομο με το οποίο δεν μπορείτε να συνεργαστείτε. Τώρα σκεφτείτε μια ιδιαιτερότητα αυτού του προσώπου. Βεβαιωθείτε ότι σχετίζεστε με την ιδιαιτερότητα αυτή κάθε φορά που έρχεστε σε επαφή με αυτό το πρόσωπο. Καθώς θα συνεχίζετε αυτή την πρακτική, θα διαπιστώσετε ότι η αρνητικότητα σας εξαφανίζεται μακριά και η συνεργασία γίνεται εύκολη.

No comments:

Post a Comment