20.3.15

Τα μυστικά της επιτυχίαςΑΠΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Να έχεις αυτοσεβασμό

Ο αυτοσεβασμός είναι ένα μεγάλο κίνητρο και μια νοητική στάση που εμπνέει τον εαυτό. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται να έχουμε σεβασμό για εμάς, να έχουμε επίγνωση του μεγαλείου μας, να έχουμε επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων μας. Για παράδειγμα, έχουμε τη νοοτροπία να βοηθούμε τους άλλους, έχουμε τη στάση της ευσπλαχνίας και των καλών ευχών, έχουμε την αίσθηση του ανήκειν, έχουμε ευφάνταστη συμπάθεια, θυσία και προσφορά. Αυτό είναι το μεγαλείο μας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση των προσόντων μας και των θετικών μας σημείων.

Όταν δίνουμε σεβασμό σε μας οι άλλοι θα αρχίσουν να μας σέβονται. Ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε τον εαυτό μας θα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άλλοι θα αρχίσουν να μας κοιτάζουν.
Ο αυτοσεβασμός ενισχύει την αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση μας δίνει θάρρος, ζήλο και ενθουσιασμό για μεγαλύτερα επιτεύγματα στη ζωή. Ο αυτοσεβασμός είναι το προωθητικό για μεγαλύτερα ύψη.

Όταν έχουμε επίγνωση του αυτοσεβασμού μας η συμπεριφορά και οι σχέσεις με τους άλλους δεν θα μας αναστατώνουν. Θα μπορούμε να αποφασίσουμε τι είδους ζωή επιδιώκουμε και οδηγούμε. Θα μπορούμε να αποφασίσουμε κατάλληλα ποια θα πρέπει να είναι η πορεία της δράσης μας. Η πορεία της δράσης μας δεν θα βασίζεται στις πράξεις και στη συμπεριφορά των άλλων. Οι καταστάσεις και οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μας επηρεάσουν και να μας αναστατώσουν.

Αυτοσεβασμός ξανά σημαίνει να έχω επίγνωση της αθάνατης ύπαρξης του εαυτού. Και σε εκείνη την αθάνατη ύπαρξη οι αρετές που βρίσκονται στον πυρήνα δίνουν πολύ δύναμη στον εαυτό για να είναι ευτυχισμένος και γαλήνιος. Δεν παράγουν κανένα είδος εγωισμού ή ζήλιας. Δημιουργούν τη φυσική αίσθηση του ανήκειν και ως εκ τούτου ανεκτικότητα και ταπεινότητα. Ας έχουμε επίγνωση του αυτοσεβασμού μας και ας απολαμβάνουμε τη ζωή.

Είμαι ο κύριος της ζωής μου, είμαι υπεύθυνος για την ευτυχία μου ή όχι.  Η επιλογή μου θα πρέπει να είναι πάντα να είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. 
No comments:

Post a Comment