25.3.15

Σκέψη για την ημέραΕυσπλαχνία σημαίνει να δίνεις θάρρος.

Αυτός που είναι ευσπλαχνικός είναι σε θέση να δώσει θάρρος σε αυτούς που είναι αδύναμοι, λόγω της ικανότητας του να βλέπει τις θετικές ιδιότητες τους. Αυτοί οι αδύναμοι ποτέ δεν γίνονται ασθενέστεροι με αρνητικά και αποθαρρυντικά λόγια, αλλά ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα τους. Έτσι η πραγματική ευσπλαχνία δίνει το θάρρος στο άλλο άτομο να αλλάξει και αυτό.

Λύση: Όταν έχω ευσπλαχνία για τους άλλους, ποτέ δεν χάνω την ελπίδα για κανέναν, αλλά συνεχίζω να έχω καλές ευχές για όλους. Όποιο και αν είναι το είδος του ατόμου, ακόμη και με την πιο αρνητική κατάσταση, το απόθεμα των ευχών μου είναι πάντα γεμάτο. Έτσι, είμαι ελεύθερος από την προσδοκία από τους άλλους να επιφέρουν μια αλλαγή αμέσως.

No comments:

Post a Comment