10.4.15

Σκέψεις γαλήνης
Υπάρχει ένας αγνός και σταθερός χώρος μέσα σου κρυμμένος κάτω από διαφορετικές μορφές.


Σε αυτόν τον χώρο υπάρχει μόνο γαλήνη, αγάπη και σοφία. Eλευθέρωσε τον εαυτό σου από τα στρώματα που καλύπτουν αυτόν τον χώρο και θα αποκαλυφθεί το μυστικό μιας ζωής πληρότητας. 

No comments:

Post a Comment