13.4.15

Σκέψη για την ημέραTo να γνωρίζεις την τέχνη του να είσαι ευέλικτος 
σημαίνει να δημιουργείς ομορφιά στη ζωή σου.

Μερικές φορές κολλάμε στους τρόπους μας. Είμαστε όλοι διαφορετικά άτομα και κάνουμε πράγματα ανάλογα με τη δική μας προσωπικότητα, συνήθεια και επιθυμία. Για να εκτιμήσουμε την ομορφιά της ζωής χρειάζεται να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να κάνεις πράγματα. Όταν είμαστε ευέλικτοι μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτά που έχουν οι άλλοι να μας διδάξουν.

Λύση: Η πραγματική τέχνη της ευελιξίας βρίσκεται στο να εκτιμούμε τον καθένα ως ένα ιδιαίτερο άτομο. Αυτή η εκτίμηση φέρνει φυσικό σεβασμό για τους άλλους. Όταν αξιολογώ τους άλλους σαν μοναδικά άτομα δεν προσδοκώ από αυτούς να προσαρμόσουν τον εαυτό τους ανάλογα με τις επιθυμίες μου. Αντίθετα μπορώ να μάθω από αυτούς και από την οπτική τους στον κόσμο.
No comments:

Post a Comment