19.4.15

Σκέψεις γαλήνης

Τα καλά αισθήματα για τους άλλους είναι σαν αλοιφή που θεραπεύει πληγές και αποκαθιστά τη φιλία και τις σχέσεις.


Τα καλά αισθήματα παράγονται στον νου, μεταδίδονται μέσα από τη στάση και αντανακλώνται στα μάτια σου και στο χαμόγελο. Το χαμόγελο ανοίγει την καρδιά κι ένα βλέμμα μπορεί να κάνει θαύματα να συμβούν.
No comments:

Post a Comment