4.4.15

Σκέψη για την ημέρα
Aυτοί που είναι συνεχώς ευτυχισμένοι είναι πραγματικά τυχεροί.

Οποιοδήποτε κι αν είναι το είδος των καταστάσεων που χρειάζεται να αντιμετωπίσει κάποιος, όποιοι κι  αν είναι οι άνθρωποι και τα διάφορα είδη των προσωπικοτήτων με τα οποία έρχεται σε επαφή, αυτοί που είναι τυχεροί το απολαμβάνουν συνεχώς. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν να ωφελούνται και να φέρνουν όφελος και στους άλλους. Η τύχη τους έγκειται στην ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται τη θετική πτυχή στο κάθε τι και να επωφελούνται ανάλογα.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να είμαι ευτυχισμένος κάτω από όλες τις συνθήκες, είμαι σε θέση να κάνω την καλύτερη δυνατή χρήση από οτιδήποτε έχω. Στη συνέχεια διαπιστώνω ότι είμαι πλήρης από όλα. Δεν σκέφτομαι αυτό που δεν έχω, αλλά έχω την επίγνωση και κάνω την καλύτερη δυνατή χρήση από ό, τι έχω. Έτσι βρίσκω τον εαυτό μου να είναι πάντα τυχερός. Σταθερά κινούμαι προς τα εμπρός.
No comments:

Post a Comment