10.4.15

Σκέψη για την ημέρα
Όταν είστε πλήρης με τον θησαυρό των καλών πραγμάτων που έχετε διδαχθεί αρχίζετε να δωρίζετε και στους άλλους.

Ελέγξτε αν περιμένετε είτε από τους άλλους ή από καταστάσεις ή αν είστε εσείς ο ίδιος ένας δωρητής. Όταν υπάρχει οποιοδήποτε είδος κενού μέσα σας, υπάρχει προσδοκία και δεν θα είστε σε θέση να δώσετε στους άλλους.

Λύση: Εξασκηθείτε στο να κοιτάζετε τις δικές σας ιδιαιτερότητες και να δείτε τι μπορείτε να συνεισφέρετε σε άλλους από αυτόν τον θησαυρό. Όταν κάνετε την εξάσκηση του να μοιράζετε τα καλά πράγματα που έχετε, θα σταματήσετε να περιμένετε από τους άλλους.


No comments:

Post a Comment