25.4.15

Σκέψη για την ημέραΗ αγάπη του Θεού αναδύει την τελειότητα από μέσα μας.

Η δύναμη της αγάπης του Θεού επιφέρει εσωτερική αλλαγή. Μέσα από την αγάπη του κάθε τι παλιό και ανεπιθύμητο τελειώνει. Υπάρχει η φυσική τάση για να επέλθει τέτοια τελειότητα ώστε αυτός που τον αγαπά και παίρνει την αγάπη Του γίνεται σαν ένας καθρέφτης - ένας καθρέφτης στον οποίο είναι ορατή και η τελειότητα των άλλων.

Λύση: Υπάρχει τέτοια εσωτερική δύναμη μέσα μου λόγω της αγάπης του Θεού ώστε ακόμα κι αν κάποιος κάνει κάτι για να με βλάψει, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να πληγωθεί. Ακόμα κι αν οι άνθρωποι λένε αρνητικά πράγματα, αυτά δεν με επηρεάζουν ούτε  με αγγίζουν με έναν αρνητικό τρόπο. Είμαι τόσο γεμάτος με την αγάπη του Θεού ώστε αυτή ρέει με ένα φυσικό τρόπο σε εκείνους που βρίσκονται γύρω μου.

No comments:

Post a Comment