9.4.15

Σκέψη για την ημέρα
Θα είστε πραγματικά επιτυχημένος όταν είστε γεμάτος αγάπη και απροσκόλλητος με αυτούς με τους οποίους έρχεστε σε επαφή.

Με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή κατά τη διάρκεια της ημέρας, ελέγξτε αν είστε σε θέση να έχετε μια ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη και την αποστασιοποίηση. Αποστασιοποίηση δεν σημαίνει να μείνετε μακριά από τους ανθρώπους, αλλά να είστε μαζί τους και όμως να είστε απροσκόλλητος.

Λύση: Κάντε την πρακτική του να βλέπετε μόνο ιδιαιτερότητες, τις δικές σας και των άλλων. Αυτό θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε τον αυτοσεβασμό σας και θα είστε σε θέση να είστε τόσο γεμάτος αγάπη όσο και αποστασιοποιημένος.
No comments:

Post a Comment