5.5.15

Σκέψη για την ημέρα
Mε ταπεινότητα και αγάπη η ευελιξία γίνεται φυσική

Για να είμαστε ευέλικτοι χρειάζεται να έχουμε την αρετή της ταπεινότητας. Με ταπεινότητα γινόμαστε πρόθυμοι να κατανοήσουμε εκείνους που βρίσκονται γύρω μας και τη συμπεριφορά τους. Η κατανόηση φέρνει αγάπη. Όταν μαθαίνουμε να αγαπάμε κάποιον, αυτόματα γινόμαστε ευέλικτοι και πρόθυμοι να τους αποδεχθούμε όπως είναι.

Λύση: Όταν έρχομαι αντιμέτωπος με κάποιον που δεν είναι συνεργάσιμος, χρειάζεται να γίνω ταπεινός και να προσπαθήσω να καταλάβω τι το άλλο άτομο ανακοινώνει. Εάν όχι με λόγια, μετά μέσα από τις πράξεις του. Όταν μπορώ να τον ακούσω με αγάπη και κατανόηση δεν θα είμαι άλλο πια άκαμπτος αλλά θα μπορώ να τον αποδεχθώ και να τον στηρίξω όπως μπορώ.
No comments:

Post a Comment