13.6.15

Σκέψη για την ημέρα
Αληθινή βοήθεια είναι να βοηθάς τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τις ιδιαιτερότητες τους.

Σκέψη για συλλογισμό: Όταν αντιλαμβανόμαστε την αρνητικότητα ή τις αδυναμίες των άλλων, είναι σημαντικό να κοιτάξουμε τη θετικότητα ή τις ιδιαιτερότητες τους. Αυτό θα φέρει με ένα φυσικό τρόπο αγάπη και θετικότητα στη σχέση και θα υπάρξει μια ενθάρρυνση εκείνης της θετικότητας. Έτσι, ακόμη και αν το εν λόγω άτομο δεν έχει καμία αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του ή δεν τις έχει χρησιμοποιήσει ακόμη, η ενθάρρυνση τους από τους άλλους θα του επιτρέψει με έναν φυσικό τρόπο να αρχίσει να τις χρησιμοποιεί.

Σημείο για πρακτική εφαρμογή: Κάνοντας τους άλλους ικανούς να αποκτήσουν επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων τους και ενθαρρύνοντάς τους διακριτικά να χρησιμοποιούν αυτές τις ιδιαιτερότητες  είναι μια μεγάλη βοήθεια που μπορώ να δώσω στους άλλους. Όταν είμαι σε θέση να δώσω αυτή τη μοναδική βοήθεια και τη συνεργασία, δεν υπάρχει μόνο όφελος για τους άλλους, αλλά κι εγώ είμαι επίσης σε θέση να λάβω τις ευχές των άλλων. Ακόμα και οι άλλοι με ένα φυσικό τρόπο γίνονται θετικοί με τη θετική στάση μου.No comments:

Post a Comment