14.6.15

Σκέψη για την ημέρα
Το να είσαι ελεύθερος από ανησυχία σημαίνει να έχεις τη δύναμη να αλλάξεις το αρνητικό σε θετικό.

Σκέψη για συλλογισμό: Αυτός που είναι απαλλαγμένος από ανησυχία αλλάζει αυτό που είναι κακό σε κάτι καλό επειδή η κατάσταση του νου του είναι ήρεμη. Αυτός που έχει ήρεμο νου μπορεί να σκεφτεί δημιουργικά και να δει πολύ καθαρά ακόμη και πέρα από την κατάσταση. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να μεταμορφώνει τη φαινομενικά αρνητική κατάσταση σε κάτι πολύ θετικό. Υπάρχει διαύγεια στη λήψη αποφάσεων και γρήγορη δράση. Επίσης, δεν υπάρχει σπατάλη χρόνου.

Σημείο για πρακτική εφαρμογή: Όταν είμαι ελεύθερος από ανησυχία παραμένω συνεχώς ικανοποιημένος επειδή έχω δει το θετικό και έχω βρει τις λύσεις αντί να κοιτάζω το πρόβλημα και να ανησυχώ. Αυτή η εσωτερική σιωπή δίνει την αίσθηση της δύναμης, η οποία κάνει δυνατή τη μεταμόρφωση σε ένα δευτερόλεπτο και μόνο η καλοσύνη απορροφάται.

No comments:

Post a Comment