18.6.15

Σκέψη για την ημέραTo να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι σημαίνει να είσαι ελεύθερος από την επιρροή των αδυναμιών.

Μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι αντιδρούμε έντονα όταν αντιμετωπίζουμε μικρές ανατροπές. Μπορεί να προσπαθούμε να αλλάξουμε τέτοια αρνητικά συναισθήματα, αλλά μερικές φορές δεν τα καταφέρνουμε είτε εξαιτίας της προσωπικότητας μας στο σύνολο της ή εξαιτίας των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της προσωπικότητας μας με τα οποία δουλεύουμε εκείνη τη στιγμή.

Λύση: Εάν πρέπει να αλλάξω τις αντιδράσεις μου στις καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζω, χρειάζεται να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Χρειάζεται να κατανοήσω την κατάσταση όπως είναι και να μη την αφήσω να χρωματιστεί από τα δικά μου χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Όταν βλέπω τα πράγματα όπως είναι, μπορώ να δρω στις καταστάσεις αντί να αντιδρώ.
No comments:

Post a Comment