2.6.15

Σκέψη για την ημέρα
Τα λόγια είναι αποτελεσματικά μόνο όταν συνδυάζονται 
με πράξη

Σκέψη για στοχασμό: Είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς να δούμε τα λάθη των άλλων από τη στιγμή που είμαστε αποστασιοποιημένοι από την κατάσταση. Θέλουμε να βοηθήσουμε και συχνά δίνουμε συμβουλές στους άλλους σχετικά με το πώς να χειριστούν μια κατάσταση. Από τη στιγμή που δίνουμε τη γνώμη μας περιμένουμε οι άλλοι να ακολουθήσουν τη συμβουλή μας και να κάνουν μια αλλαγή αμέσως. Οι άνθρωποι όμως δεν αλλάζουν τόσο εύκολα – τους λείπει κάτι που χρειάζεται για να κάνουν την αλλαγή.

Σημείο για πρακτική εφαρμογή: Πριν δώσω συμβουλές στους άλλους χρειάζεται να σκεφτώ σχετικά με το εάν εγώ πραγματικά βάζω σε πρακτική εφαρμογή στη ζωή μου αυτό που λέω. Μόνο όταν ακολουθώ τη συμβουλή που δίνω στους άλλους, τα λόγια μου θα είναι αποτελεσματικά. Όταν είμαι παράδειγμα προς μίμηση, θα εμπνέω τους άλλους να κάνουν το ίδιο.


No comments:

Post a Comment