21.6.15

Σκέψη για την ημέρα
Αυτός που έχει επίγνωση της τύχης βοηθάει τους άλλους να βιώσουν και τη δική τους τύχη.

Το να έχει κάποιος επίγνωση της τύχης του σημαίνει να εκτιμά και να χρησιμοποιεί όλα όσα έχει. Επίσης, όταν υπάρχει η επίγνωση της τύχης του, υπάρχει μια φυσική τάση να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν τι έχουν και πώς μπορούν να ωφεληθούν από αυτό. Έτσι, αυτός που έχει την τύχη γίνεται δωρητής.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να αναγνωρίσω την τύχη μου, μπορώ να έχω τη χαρά του να είμαι συνεχώς δωρητής. Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, είμαι σε θέση να δώσω γνωρίζοντας ότι είμαι τυχερός. Αλλά ποτέ δεν δημιουργείται εξάρτηση επάνω μου, διότι η βοήθειά μου είναι να τους ευαισθητοποιήσει για την τύχη τους και να τους κάνει ανεξάρτητους.


No comments:

Post a Comment