22.6.15

Σκέψη για την ημέρα

Aυτός που μπορεί να διακρίνει καλά είναι σε θέση 
να επιφέρει πραγματικό όφελος.

Ο καθένας δουλεύει προς όφελος του εαυτού και των άλλων. Αυτός όμως που διακρίνει καλά μπορεί να κατανοήσει την ανάγκη του άλλου ατόμου και να προσφέρει αναλόγως. Έτσι, ό, τι γίνεται φέρνει όφελος στους άλλους αλλά και στον εαυτό του.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να ωφελήσω το σωστό άτομο, τη σωστή στιγμή με το σωστό πράγμα, είμαι σε θέση να κερδίσω την εμπιστοσύνη του άλλου προσώπου. Δεν περιμένω τίποτα σε αντάλλαγμα αλλά έχω την ικανοποίηση ότι βοηθάω την κατάλληλη στιγμή.
No comments:

Post a Comment