15.6.15

Σκέψεις γαλήνης

Οι αξίες έχουν σχέση η μία με την άλλη σαν να ήταν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.

Από τη γαλήνη και την ευτυχία αναδύεται η εσωτερική χαρά. Από αυτή την κατάσταση της ολότητας ξυπνάει η αγάπη και μαζί με αυτήν η επιθυμία να μοιραστείς και να δώσεις.  Δύο από τους συγγενείς της είναι η ανεκτικότητα και ο σεβασμός.

Όλες οι αξίες έχουν μια κοινή προέλευση η οποία τις ενώνει – τη γαλήνη της πνευματικότητας. Όταν χάσεις τη γαλήνη αρχίζεις να χάνεις το κάθε τι.

No comments:

Post a Comment