3.6.15

Σκέψη για την ημέρα
Όταν προχωράς μπροστά με σεβασμό είσαι ελεύθερος 
από 'τιμωρία'

Σκέψη για συλλογισμό: Η μεγαλύτερη 'τιμωρία' που αντιμετωπίζει κανείς είναι εκείνη της μεταμέλειας. Όταν είμαι σαφής σχετικά με τον δρόμο που ακολουθώ, σχετικά με τις αξίες μου, θα διαπιστώσω ότι προχωρώ μπροστά με αυτοσεβασμό. Στη συνέχεια, δεν υπάρχει μεταμέλεια ή λύπη, αλλά μόνο μάθηση για το μέλλον. Τα βήματα που κάνω είναι σίγουρα και σταθερά.

Σημείο για πρακτική εφαρμογή: Σήμερα θα ελευθερώσω τον εαυτό μου από λύπη. Δεν θα επιτρέψω τις ενοχές ή την αρνητικότητα για τον εαυτό να παρουσιαστούν στο μυαλό μου  και να το διαφθείρουν. Θα δημιουργήσω μόνο θετικές σκέψεις για τον εαυτό μου και θα κάνω κάθε πράξη με αυτή τη συνειδητότητα.
No comments:

Post a Comment