5.6.15

Σκέψη για την ημέρα
Όταν γνωρίζω την τέχνη του να ελέγχω και να προσαρμόζομαι μπορώ να είμαι κύριος των καταστάσεων.

Σκέψη για συλλογισμό: Ακριβώς όπως ένας οδηγός γνωρίζει πότε να γυρίσει το τιμόνι, πότε να πατήσει το φρένο ή πότε πρέπει να πατήσει το πεντάλ του γκαζιού, και εγώ, στη ζωή πρέπει να γνωρίζω αυτή την τέχνη. Όταν είμαι σε θέση να χρησιμοποιήσω αυτή τη δύναμη του να είμαι ελέγχω και να προσαρμόζομαι με τον σωστό τρόπο, θα είμαι ειδικός στο χειρισμό των καταστάσεων και θα ασχολούμαι αποτελεσματικά με όλες τις καταστάσεις. Τότε θα είμαι ένας κύριος των καταστάσεων.

Σημείο για πρακτική εφαρμογή: Σήμερα θα είμαι προετοιμασμένος και σε έλεγχο. Όταν οι άνθρωποι με φέρνουν προ απροόπτου, θα είμαι σε εγρήγορση και θα είμαι έτοιμος να προχωρήσω μπροστά. Δεν θα αφήσω κανένα ατύχημα να συμβεί ούτε θα οδηγηθώ μακριά από το μονοπάτι μου. Με το βλέμμα μου σταθερά στο στόχο μου, θα προχωρήσω μπροστά.

No comments:

Post a Comment