8.6.15

Σκέψεις γαλήνης

Για να δουλέψεις γαλήνια μέσα σε μια ομάδα κάνε τα ακόλουθα

Δώσε την ιδέα σου ως ειδικός, με εξουσία και ενθουσιασμό, μετά άφησε την, αλλά άκουσε προσεκτικά και με ενδιαφέρον τις ιδέες των άλλων.

Η αγάπη φανερώνεται μέσα από τον σεβασμό. Όταν σέβεσαι μπορείς να μιλήσεις καθαρά και οι υπόλοιποι θα σε ακούσουν.


No comments:

Post a Comment