8.6.15

Σκέψη για την ημέρα

Για να είσαι υγιής εσωτερικά χρειάζεται να κάνεις την καλύτερη δυνατή χρήση όλων των θησαυρών.
Σκέψη για συλλογισμό: Μια υγιής διάνοια λειτουργεί σαν μια μητέρα, που δείχνει πάντα τον σωστό δρόμο. Όταν εσωτερικά είναι κάποιος δυνατός, υπάρχει η φυσική ικανότητα να φέρεται στον νου με αγάπη και να τον οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια τέτοια υγιής κατάσταση του νου με ένα φυσικό τρόπο κάνει δυνατή την αναγνώριση και την ορθή χρησιμοποίηση όλων όσα είναι διαθέσιμα.

Σημείο για πρακτική εφαρμογή: Από τη στιγμή που θα μάθω την τέχνη του να καθοδηγώ τον νου μου προς τη σωστή κατεύθυνση με αγάπη, δεν θα αντιμετωπίσω ποτέ τη δυσκολία του να φέρω τον νου μου πίσω στον σωστό τρόπο σκέψης. Επειδή ο νους είναι υπό πλήρη έλεγχο με έναν πολύ εύκολο και φυσικό τρόπο, δεν χρειάζεται  να τον ελέγξω η να τον αναγκάσω να σκεφτεί ή να μην σκεφτεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο.


No comments:

Post a Comment