10.7.15

Σκέψη για την ημέρα


H επιτυχία κατορθώνεται όταν το θάρρος 
συνδυάζεται με την κατανόηση
Το θάρρος μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας και να αναλάβουμε καινούριες προκλήσεις. Μερικές φορές όμως νομίζουμε ότι είμαστε θαρραλέοι όταν πηδάμε στο άγνωστο χωρίς να σταματήσουμε να αναλογιστούμε τις συνέπειες. Μεγαλύτερη επιτυχία βιώνουμε όταν συνδυάζουμε το θάρρος με τη γνώση και την κατανόηση. Η γνώση μας δίνει την ικανότητα να διακρίνουμε, μας βοηθάει να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο χωρίς να πάρουμε ρίσκο που δεν θέλουμε.

Λύση: Πριν ξεκινήσω κάτι καινούριο χρειάζεται να σκεφτώ εάν αυτό που κάνω είναι σωστό. Επίσης χρειάζεται να σκεφτώ προσεκτικά σχετικά με τις συνέπειες των πράξεων μου. Όταν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η σωστή πορεία της πράξης, το θάρρος θα με βοηθήσει να καταφέρω επιτυχία.

No comments:

Post a Comment