11.7.15

Σκέψεις γαλήνης

Πολλοί πιστεύουν ότι η επιτυχία  επιτυγχάνεται μέσα από υλικό πλούτο.

Είναι αλήθεια ότι δίνει μια προσωρινή αίσθηση ευημερίας. Πλούσιο άτομο δεν είναι κάποιος που έχει περισσότερα αλλά κάποιος που επιθυμεί λιγότερα.

Ευτυχία είναι το αποτέλεσμα της πλήρους αποδοχής όλων αυτών που η ζωή σου δίνει κάθε λεπτό.
No comments:

Post a Comment