27.7.15

Σκέψη για την ημέρα
Η μεγαλύτερη υπηρεσία είναι να εξασφαλίζω ότι εάν κάποιος έρχεται σε μένα δεν θα φύγει με άδεια χέρια.

Όταν κάποιος έρχεται σε μένα χρειάζεται  να διασφαλίσω ότι δεν θα φύγει με άδεια χέρια. Δηλαδή, πρέπει να βρω κάτι για να του δώσω που θα τον κάνει να αισθανθεί ότι επωφελήθηκε. Κάτι που θα τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα. Θα πρέπει να αισθάνεται ότι έχει κερδίσει κάτι από την αλληλεπίδραση που είχε μαζί μου.

Λύση: Σήμερα θα προσέχω ιδιαίτερα ώστε αν κάποιος έρχεται σε μένα, να του δώσω κάτι που θα τον  κάνει καλύτερο. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιο φυσικό αντικείμενο, αλλά μπορεί να είναι μια ενθαρρυντική λέξη, ένα ελαφρύ κτύπημα στην πλάτη, μια λύση, μια πρόταση ή ακόμα και μια καλή ευχή στον νου.
No comments:

Post a Comment