11.7.15

Σκέψη για την ημέρα
Ο έπαινος λαμβάνεται στη βάση των πράξεων

Αυτός που μόνο μιλάει αλλά δεν είναι σε θέση να βάλει αυτά που λέει στην πράξη δεν γίνεται άξιος επαίνου. Από την άλλη πλευρά, αυτός που είναι σε θέση να βάλει τις καλές σκέψεις και τα λόγια του στην πράξη γίνεται άξιος επαίνου. Αυτές οι ενέργειες ενός ατόμου γίνονται πηγή έμπνευσης για τους άλλους και τους ενθαρρύνουν να τον ακολουθήσουν.

Λύση: Όταν είμαι σε θέση να δρω σύμφωνα με τις σκέψεις και τα λόγια μου, μπορώ να εμπνευστώ να κάνω περισσότερα. Για κάθε θετική πράξη που κάνω βιώνω την υποστήριξη και τις καλές ευχές από τους άλλους που με ενθαρρύνουν συνεχώς. Ο λογαριασμός μου της θετικότητας είναι πάντα γεμάτος και με οδηγεί σε έναν κύκλο θετικότητας καθιστώντας το μια συνήθεια. Έτσι, διαπιστώνω ότι δεν χρειάζεται να δουλέψω σκληρά για να κάνω θετικές πράξεις.

No comments:

Post a Comment