9.5.13

Σκέψη για την ημέρα
Το να είσαι ελεύθερος από δεσμά σημαίνει 
να μπορείς να πετάξεις.

Μερικές φορές διαπιστώνουμε πως δεν μπορούμε να προοδεύσουμε όσο θα έπρεπε. Επίσης, παρατηρούμε πως δεν μπορούμε να είμαστε ανάλαφροι σ' όλες τις καταστάσεις. Τότε είναι πιθανό να κατηγορήσουμε την κατάσταση και να σταματήσουμε να κάνουμε προσπάθεια, καθώς δεν μπορούμε να δούμε την πραγματική αιτία για την έλλειψη της προόδου μας.

Λύση: Χρειάζεται να κατανοήσουμε πως η έλλειψη προόδου που βιώνουμε δεν είναι εξαιτίας της ίδιας της κατάστασης αλλά επειδή η αδυναμία μας είναι σαν τα δεσμά. 
Όταν αναγνωρίζουμε αυτό το γεγονός, μπορούμε να γνωρίσουμε και τη σωστή μέθοδο για να ξεπεράσουμε την αδυναμία μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετάξουμε μπροστά.No comments:

Post a Comment