17.5.13

Σκέψη για την ημέραΗ αποστασιοποίηση μας δίνει τη δύναμη να είμαστε ανεπηρέαστοι 
από επιθυμίες.

 Όταν είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της αποστασιοποίησης που είναι μέσα μας, μπορούμε να πάμε πέρα από την έλξη των πραγμάτων ακόμη κι όταν τα χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να έχουμε τη συνειδητότητα πως είμαστε 'κυρίαρχοι' που χρησιμοποιούν όλα τα πράγματα όπως κι όταν τα χρειάζονται, ενώ παραμένουν ανεπηρέαστοι από αυτά.

Λύση: Όταν διαπιστώνουμε πως έχουμε μια επιθυμία, πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι εμείς είμαστε οι δημιουργοί των πραγμάτων. Έτσι εμείς είμαστε αυτοί που επηρεάζουμε κι όχι αυτοί που επηρεάζονται από τη δημιουργία. Αυτό θα μας κάνει εύκολα απροσκόλλητους από τα πράγματα που χρησιμοποιούμε.

No comments:

Post a Comment