25.5.13

Σκέψη για την ημέραΗ σωστή μορφή υποστήριξης κάνει τους ανθρώπους ανεξάρτητους.

Όταν παρέχουμε βοήθεια και υποστήριξη στους άλλους, μερικές φορές παρατηρούμε ότι γίνονται εξαρτώμενοι από εμάς. Εξακολουθούν να περιμένουν την ίδια μορφή στήριξης που είχαν από εμάς ακόμη κι όταν δεν είμαστε σε θέση να τη δώσουμε. Τότε η καλή μας χειρονομία γίνεται μια μορφή δουλείας ή δυσκολίας για μας. 

Λύση: Όταν παρέχουμε βοήθεια σε κάποιον, χρειάζεται να ελέγξουμε το είδος της βοήθειας που προσφέρουμε. Αληθινή βοήθεια είναι να παρέχουμε υποστήριξη με τέτοιον τρόπο ώστε σταδιακά το άτομο να μάθει να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και να γίνεται ανεξάρτητο. Τότε δεν θα υπάρχουν προσδοκίες από εμάς.


No comments:

Post a Comment