9.8.13

Σκέψη για την ημέρα



Όταν αναγνωρίζουμε τα ταλέντα μας δικαιούμαστε τα καλύτερα πράγματα της ζωής.
                          
Έχουμε πολλές επιθυμίες και προσδοκίες από τη ζωή. Όταν δεν παίρνουμε ό,τι θέλουμε, αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε αρνητικά συναισθήματα όπως η ενόχληση, η κατάθλιψη ή μια αίσθηση κατωτερότητας. Μερικές φορές κολάμε τόσο πολύ σε αυτά τα συναισθήματα ώστε δεν βλέπουμε τα πράγματα που είναι καλά.

Εφαρμογή: Όταν γνωρίζω τα δικά μου μοναδικά ταλέντα και πως μπορώ να τα χρησιμοποιώ, είμαι σε θέση  να αναγνωρίσω περισσότερο τι αξίζω παρά τι επιθυμώ. Δεν εστιάζομαι σε αυτό που μου λείπει, αλλά αντίθετα στα δώρα που μου έχουν δοθεί και πως μπορώ να χρησιμοποιήσω τα προσόντα μου για να επιτύχω αυτό που επιθυμώ.






No comments:

Post a Comment