17.10.13

Σκέψη για την ημέρα


Το να κάνεις αυτό που είναι σωστό για όλους σημαίνει να παραμένεις χαρούμενος.

Αυτός που ενδιαφέρεται πάντα για τους άλλους είναι αυτός που μπορεί να κάνει καλό σε αυτούς. Σε κάθε του πράξη υπάρχει συνεχώς όφελος γι' αυτούς. Επειδή δίνει χωρίς προσδοκίες, υπάρχει ευτυχία σε κάθε τι που γίνεται. Υπάρχει επίσης μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα που αποκαλύπτονται σε κάθε πράξη.
                     
Λύση: Επειδή υπάρχει ευτυχία στην προσπάθεια καθώς επίσης και στο αποτέλεσμα της προσπάθειας βιώνω διπλό όφελος. Βιώνω συνεχή επιτυχία. Είμαι επίσης σε θέση να λάβω τις καλές ευχές και τις ευλογίες από τους άλλους και ενθαρρύνομαι περαιτέρω να χρησιμοποιήσω τις ιδιαιτερότητες μου. Έτσι βιώνω συνεχώς πρόοδο στη ζωή μου.


No comments:

Post a Comment